தமிழ் ஆசிரியர்களாக சேவையாற்ற விண்ணப்பங்கள்

பேர்த் வடக்கு தமிழ்ப் பள்ளியில் தமிழ்த்தொண்டராசிரியர்களாக சேவையாற்ற விருப்புடையோரிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
Read More

மேற்கு ஆஸ்திரேலிய பள்ளிகளில் தமிழ் மொழி

மேற்கு ஆஸ்திரேலிய மாநிலத்திலுள்ள மாணவர்கள் விரைவில் தமிழ் மொழியை அரச பள்ளிக்கூடங்களில் ஒரு பாடமாக கற்கலாம் என்ற அறிவிப்பு அண்மையில் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. இதுகுறித்த விவரணம் - றேனுகா துரைசிங்கம்.
Read More